Terrazzo – Mönsterplattor

Tunnsättning/limning

Standardformat: 20x20x1,2 / 1,3 cm

FAKTADOKUMENT